Kompletní přehled o zasedání zastupitelstva

V Uherském Brodě se již dlouhodobě řídí pravidly přívětivé transparentnosti zastupitelstva města. Na webových stránkách města zveřejňují na jednom místě nejen usnesení, ale také kompletní podklady, které jsou zveřejňovány nejméně 7 dní před konáním zasedání, zvukový záznam a přehled hlasování zastupitelů. Materiály jsou dostupné zpětně až do roku 2006. V případě hlasování si občané mohou prohlížet výsledky, buď podle bodů o kterých se hlasovalo, nebo podle zastupitele, u kterého se poté zobrazuje jeho dlouhodobé hlasování během konaných zasedání.

Zveřejňování materiálů předcházelo několik souvisejících kroků. Prvním bylo převedení přípravy materiálů do plně elektronické podoby, nejdříve pro schůze Rady města. S tím souviselo představení této velké změny členům Rady města a vysvětlení všech výhod i nevýhod přípravy materiálů kompletně v elektronické podobě. Následovalo zajištění vybavení všech radních odpovídající výpočetní technikou. Po několika jednání bylo jasné, že se šlo o krok správným směrem. Následně členové Rady města rozhodli, že se materiály v elektronické podobě začnou připravovat i pro zasedání zastupitelstva. Současně bylo rozhodnuto o zakoupení elektronického hlasovacího zařízení s pořizováním hlasového záznamu ze zasedání zastupitelstva.

Zveřejňování je automatické

Připravit webovou prezentaci dokumentů na webové stránce města je již snadné. Všechny podklady se automaticky generují ze systémů města, takže bylo nutné jen nastavit jejich vhodné zobrazování. Přechod na plně elektronické materiály pro jednání zastupitelstva byl přijat pozitivně. Distribuce materiálů se velmi zrychlila.

Občané tyto informace využívají a s rozsahem zveřejňovaných informací jsou spokojení. Hlavně proto, že všechny informace jsou umístěné na jednom místě. Podklady jsou zveřejňované minimálně týden před zasedáním zastupitelstva. Výsledky hlasování a zvukový záznam jsou zase zveřejňovány zpravidla již druhý den po zasedání. V současné době město připravuje modernizaci designu stránky a možnost fulltextového vyhledávání ve všech materiálech.