Dobrá praxe, Přívětivý úřad obcí III. typu

Dobrá praxe – Žďár nad Sázavou – Seznam kontaktů na jednotlivé úředníky

Žďár nad Sázavou se rozprostírá na někdejší česko-moravské zemské hranici v dnešním kraji Vysočina. Část města spadá do přilehlé CHKO Žďárské vrchy. Město má více jak 20 tisíc obyvatel. www.zdarns.cz

Veškeré kontakty na úředníky na jednom místě

Město Žďár nad Sázavou na svých webových stránkách vede přehledný seznam kontaktů na jednotlivé úředníky městského úřadu. U všech úředníků je uvedeno zařazení v odboru či v oddělení, telefonní číslo, e-mailová adresa, konkrétní pracoviště (adresa budovy, číslo patra a kanceláře).

K tomu všemu je seznam propojen s docházkovým systémem a návštěvník tak vidí, zda je dotyčný úředník přítomen v budově, což je signalizováno zeleným nebo červeným čtverečkem před jménem. Kontakty jsou doplněny také o informační formáty vCard a QR kód.

Seznam kontaktů funguje bez problémů

Za zřízením seznamu kontaktů stála potřeba přehledné a efektivní komunikace mezi občany a zaměstnanci úřadu. Před zavedením bylo nutné propojit webové stránky s docházkovým systémem a provést redesign webu.

Město Žďár nad Sázavou se s žádnými bariérami při zavádění ani provozu nesetkalo a systém si pochvaluje, ostatně stejně jako občané. Do budoucna se navíc nebrání dalším úpravám a zdokonalování nabízených informací, dle potřeb městského úřadu nebo poptávky klientů.

Město sleduje spokojenost občanů

Město od roku 2009 rovněž zjišťuje spokojenost klientů prostřednictvím řízeného dotazování. V roce 2015 se šetření zúčastnilo 1 530 klientů úřadu, kteří udělili průměrnou kladnou známku 1,09. Výsledky šetření jsou dostupné na webových stránkách města.

Cílem těchto průzkumů je zjistit, jak občané hodnotí městský úřad a přístup úředníků, a dále schopnosti občana se na úřadu orientovat. V šetření se sledují celkové výsledky, ale také výsledky za jednotlivé odbory a oddělení.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Karel od Žďáru – vlastní dílo CC BY-SA 4.0