Statutární město Zlín leží v okrese Zlín ve Zlínském kraji. www.zlin.eu

Participace občanů v systému samostatné správy místních částí města

Celé území statutárního města Zlína je pracovně rozděleno na 30 tzv. příměstských a vnitřních místních částí, přičemž příměstské části tvoří obce historicky přičleněné k městu Zlín. V každé místní části je zřízena tzv. kancelář místní části, která je obsazena pracovníky s vyšší znalostí dané lokality a jejích problémů. Dále zde můžou být zřízeny tzv. komise místních částí, které jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů žijících v dané lokalitě. Komise MČ jsou rovněž poradními orgány zastupitelstva a rady města.

Celý projekt vznikl s vidinou vyšší participace občanů při zachování celistvosti města (Zlín nemá zřízené městské části ani obvody). Během několika let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém řešení problémů obyvatel místních částí a zakotvit pojem kancelář místní části do povědomí místních občanů tak, aby ji vnímali jako nedílnou součást vztahu občan – magistrát.

Pracovníci kanceláří MČ mají 2x týdně úřední hodiny v lokalitě a pravidelně 2x měsíčně poradu na magistrátu s pracovníkem, který je metodicky vede. Zbytek pracovního času věnují administrativní a terénní práci. Vedou záznamy o návštěvnosti občanů a pracovní činnosti v úředních hodinách i mimo ně a jednotlivé problematiky řeší na příslušných odborech magistrátu.

Kladně hodnoceným prvkem ze strany občanů je činnost pracovníků na údržbu, tzv. cestářů, kteří zajišťují v místní části drobné opravy a údržbu chodníků, odstraňují prorůstající trávu, provádí nátěry zábradlí a laviček nebo udržují čistotu na zastávkách městské hromadné dopravy. Činnost cestářů koordinuje a kontroluje pracovník kanceláře MČ. Součástí jejich činnosti je i hlášení zpráv místním rozhlasem.

V současné době pracuje v příměstských lokalitách 14 komisí. Komise mají minimálně 5 a maximálně 11 členů v části do 5 000 obyvatel, v lokalitách nad 5 000 obyvatel maximálně 13 členů.  Od roku 2009 jsou pro příměstské místní části vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 mil. Kč, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části k 1. 1. daného roku. Finanční prostředky se používají k pokrytí potřeb jednotlivých částí a komise mají možnost navrhovat jejich využití.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Marek Červinka – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0