Statutární město Zlín leží na východě Moravy a jedná se o centrum Zlínského kraje. Město proslulé obuvnictvím a funkcionalistickou architekturou čítá 75 tisíc obyvatel. www.zlin.eu

Činnost magistrátu publikována přehledně ve výroční zprávě

Při hledání dalších nových způsobů komunikace s občany se ve Zlínu rozhodli pro sepsání komplexní výroční zprávy o činnosti magistrátu a městské policie. Podmínkou ovšem bylo, že grafické i obsahové zpracování musí být pro občany poutavé a zajímavé.

Výslednou výroční zprávou za rok 2014 byla 120stránková publikace, kterou město vydalo v tištěné a elektronické podobě. Druhá zmíněná verze byla vyvěšena na webové stránky města a poskytnuta tak veřejnosti a dalším zájemcům například z řad studentů zajímajících se o veřejnou správu.

Tvorba výroční zprávy si vyžaduje komunikaci a vysoké nasazení

Vydání smysluplné a přínosné výroční zprávy si vyžaduje absolutní nasazení od všech zúčastněných. Základem je nastavit pravidla spolupráce a komunikace mezi odbory a redaktorem zpracovávajícím výroční zprávu.

Obsahem zprávy jsou dílčí zprávy jednotlivých odborů a oddělení magistrátu a také městské policie. Občanům poskytuje mnohá statistická data doprovázená komentáři. Mimo jiné se dozvědí, kolikrát zasedala rada města a kolik přijala usnesení, výsledky voleb, počet a výsledky místních referend, jak město a příspěvkové organizace nakládaly s finančními prostředky, výsledky rozborů vody apod.

Doprovodná textová část souvisle informuje o kompetencích jednotlivých odborů a oddělení, a o jejich výročních aktivitách. Věnuje se rovněž ukončeným i započatým projektům města. Součástí výroční zprávy je také komplexní report městské policie o jejím organizačním stavu, doprovázeném například statistikou řešených přestupků.

Organizačních požadavků je mnoho

Bariérami ve zhotovení bylo nastavení funkčního procesu předávání dílčích textů a dat, a nastavení vysoké míry komunikace mezi odbory navzájem a tiskovým oddělením, které výroční zprávu zpracovávalo.

Do budoucna město uvažuje o zkrácení rozsahu výroční zprávy o již zveřejněné údaje města na webových stránkách a vylepšení grafické podoby, včetně zkvalitnění obrazové dokumentace a dílčích úprav.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)