Město má poskytovat rady svým občanům

V Dobrušce věří, že službou obce s rozšířenou působností je i oblast poradenské činnosti ve vztahu ke svým občanům, podnikatelům, ale také obcím spadajícím do jejich správního obvodu. Zřídili proto právní poradnu, ve které se zaměřují zejména na seniory. Vedle častých témat jsou probírány problematiky bydlení, exekucí nebo dluhů s cílem podpořit prevenci. Právní rady poskytují najatí právníci, kteří mají také své okénko v městském zpravodaji. Zapojen je ovšem také sociální odbor města.

Další oblastí jsou pravidelná setkání starosty s podnikateli. Město takto spolupracuje s dotčenými subjekty například na přípravě strategického plánu či při dílčím zjišťování spokojenosti a potřeb podnikatelského sektoru. Vedle setkání s podnikateli se starosta setkává také s občany, a to zejména k plánům obnovy veřejných prostranství nebo městského majetku (tj. při plánování rekonstrukcí ulic či veřejných staveb, např. městského bazénu).

V neposlední řadě se město soustředí na školení zastupitelů obcí ve svém správním obvodu. Cílem těchto školení je zvýšit informovanost zastupitelů, zlepšit výkon veřejné správy a předcházet zbytečně vzniklým problémům. Do spádového obvodu města takto spadá 25 obcí. Město vedle toho připravuje také informativní setkání obcí s rozšířenou působností.

Na všechny zvedené akce má město velmi dobré ohlasy. Co je však ještě důležitější, zmíněné aktivity zajišťují velmi dobrou prevenci problémů. S poradenskou činností chce proto město pokračovat i dále.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/

 

Použitou fotografii poskytl městský úřad.