Informace o hospodaření obce rychle a přehledně

Hospodaření měst a obcí je jedním z nejsledovanějších aspektů správy obce, ať už zastupiteli, nebo samotnými občany. Transparentní přístup řádného hospodáře přitom hovoří jasně: hospodaření by mělo být co nejvíce otevřené. V současnosti nejpřívětivějším nástrojem transparentního hospodaření obcí je jistě aplikace rozklikávacího rozpočtu, která je oproti textovým soupisům a přehledům interaktivní a přehledná.

Ve městě Duchcov mají všichni aktivní zájemci o hospodaření města již pět let možnost se informovat právě v takové aplikaci. Klikací rozpočet s přívětivě barevnou a přehlednou strukturou a intuitivní ovladatelností umožňuje proklikat se až na jednotlivé rozpočtové kapitoly a položky, čímž se zájemce rychle dozví, jak je nakládáno s finančními prostředky města a jak město hospodaří oproti stanovenému plánu ve schváleném rozpočtu města. V aplikaci jsou také uvedeny náklady na jednotlivé investice města.

Zavedení služby předcházel výběr dodavatelské firmy a příprava propojení účetního systému. Aplikace funguje tak, že se po ukončení každého kalendářního měsíce nahrají data z účetnictví do rozhraní rozklikávacího rozpočtu. Díky propojení systémů se poté zařádí do správné části aplikace a občané tak vidí aktuální změny a vývoj hospodaření.

Rozpočet města Duchcov si lze prohlédnout na webové stránce http://rozpocet.duchcov.cz

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/