Návrhy a hlasování o projektech probíhají přes k tomu vytvořené – nové – webové stránky. Předpokladem pro solidní ukotvení participace byla populárně-osvětová činnost prostřednictvím tiskovin a webových stránek města, komerčního tisku a sociálních sítí.

Občané mohou klasicky přihlásit svůj návrh na to, co by se ve městě mohlo vylepšit (například nová lavička, herní prvek, hřiště, výsadba zeleně…), opravit, nebo uspořádat (kulturní akce). K návrhu přiloží detailnější popis projektu včetně nástinu rozpočtu, lokality umístění a dalších náležitostí.

Navrhovat projekty a hlasovat o nich mohou občané ve věku od patnácti let s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem. A to sami za sebe, nikoliv v rámci skupin, například pod záštitou škol. Relativně nízká věková hranice byla stanovena s ohledem na mladou generaci, aby mohla projevit svůj názor. Ta si tak od mladého věku spoluvytváří své město, čímž k němu získává hlubší vztah a svůj postoj může předávat dál. A samozřejmě je zde v důsledku i příslib snížení odchodu do větších měst nebo do zahraničí.

Zájem občanů o participaci se postupně zvyšuje. Do hlasování se v pilotním ročníku zapojilo 220 lidí, kteří vybírali z šesti projektů. V prvním plnohodnotném ročníku se do hlasování zapojilo už 471 občanů, kteří vybírali z celkem sedmi projektů.

Na základě výsledků pilotního ročníku město postavilo rozlehlé workoutové hřiště, dokončen byl také projekt „Dětské hřiště ve Smetanově ulici“, který pak zvítězil v prvním řádném ročníku. Dále se k realizaci připravuje i projekt „Dvorská oáza“.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.