Ukončení nájmu nebytových prostor vlastněných soukromým vlastníkem přimělo město k vybudování úplně nového klientského centra. Cílem bylo koncentrovat služby „vysokoobrátkových“ přepážek s bezbariérovým přístupem a odpočinkovou zónou. To vše za proskleným vstupem s posuvnými automatickými dveřmi pro vytvoření vzdušnosti a moderního rázu.

V klientském centru, které je vybaveno plošinou pro imobilní občany, jsou soustředěny frekventovaná pracoviště. Je tam podatelna, pokladny, pracoviště Czech Pointu s vidimací dokumentů a podpisů nebo správa místních poplatků a nedoplatků. Recepce klienty nasměruje, poradí, poskytne informace a nezbytné tiskopisy, spojí telefonní hovory, slouží i jako výdejna zásilek. A zároveň nepřetržitě monitoruje vstup do hlavní budovy a tím posiluje bezpečný pocit
z místa.

Klientské středisko je přehlednou křižovatkou magistrátu, jeho nejrušnějším, velmi frekventovaným místem. Relaxačním středobodem prostoru je kruhové odpočívadlo na způsob moderních obchodních domů, které si klienti velice vychvalují. V rámci dalšího rozvoje je plánována instalace elektronického vyvolávací systému pro klienty.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.