Senior taxi, které ve městě Frýdlant nad Ostravicí provozují pod familiárním názvem Taxík Maxík, v roce 2020 najelo 20 101 km a poskytlo přepravu 2 542 seniorům. Služba je provozována na území města příspěvkovou organizací Střediskem sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí. Je určena především pro osoby seniorského věku 70+ a držitele průkazu ZTP, ZTP/P a TP.

Město službu provozuje již několik let a za tu dobu se osvědčila – každý rok je využívána na maximum kapacity. Zavedení předcházela v roce 2016 analýza potřeb obyvatel, ze které vyplynula poptávka po zajištění přepravy seniorům na úřad, nákup, k lékaři a podobně. Snížená cena byla zajištěna dotováním města. Cena jízdy po Frýdlantu nad Ostravicí je 25 korun, mimo obec byla stanovena na 7,50 koruny za kilometr. V roce 2018 město obdrželo nový automobil v rámci výzvy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vozidlo poskytla Nadace Charty 77 – Konto bariéry v rámci projektu Taxík Maxík, odkud také senior taxi města získal svůj aktuální název.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města

Autor úvodní fotografie: By Vojtěch Dočkal – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46707412