Skončila 10. Národní konference kvality ve veřejné správě

Skončil jubilejní desátý ročník Národní konference kvality ve veřejné správě, jenž se konal ve dnech 18. a 19. února 2014 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Konferenci pořádalo Ministerstvo vnitra společně s Královéhradeckým krajem a Radou kvality ČR, s podporou města Hradec Králové.

Plenární zasedání, které proběhlo první den konference, bylo již tradičně zaměřeno na kvalitu ve veřejné správě a řízení v České republice a v Evropě. Druhý den dopoledne probíhaly současně dvě programové linie – workshop s názvem „Jak spolu souvisí efektivita, kvalita a interní audit ve veřejné správě“ a sekce Inovace ve veřejné správě, v rámci níž byli představeni vítězové cen Ministerstva vnitra. Odpolední program byl pak zaměřen na téma Kompetence pro řízení ve veřejné správě.

Součástí papírového programu konference byl také hodnotící dotazník pro účastníky, pomocí nějž mohli vyjádřit své komentáře a názory k průběhu obou konferenčních dnů. Jeho online verzi naleznete zde. Budeme rádi, pokud se skrze něj podělíte o své poznatky a dojmy, které budou dobrým vodítkem k pořádání a organizaci příštích konferencí.

Nedílnou součástí národních konferencí kvality je předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které probíhá v rámci slavnostního večera prvního dne konference. Cílem soutěže je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale především hledají a hlavně nacházejí cesty k jejímu dosažení. V letošním jubilejním ročníku bylo oceněno na tři desítky organizací – 11 projektů získalo Cenu za inovaci ve veřejné správě, tzv. bronzovým stupněm za kvalitu ve veřejné správě bylo oceněno 16 organizací, držitelem stříbrného stupně se pak stalo 12 soutěžících.