Aneb když nejde občan na úřad, j(e)de úřad k občanovi. To si vytyčili v Jablonci nad Nisou a rozhodli se podat pomocnou ruku imobilním osobám nebo lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Služba je nápomocna například pacientům v nemocnicích nebo osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Objednat si létající úřad však mohou i osoby takříkajíc do pohodlí domova, například lidé bez vozidel, při namáhavém hlídání dětí a jiných případech, které život přináší.

Nutnost této praxe se jabloneckému úřadu jevila jako klíčová především v oblasti legalizace dokumentů a pořizování občanských průkazů. Samotnému rozletu předcházela osvětová činnost „ospravedlňující“ potřebu takovéto proaktivní služby. Dalším klíčovým faktorem bylo zajištění rotace úředníků, kteří se na výjezdech budou podílet – každý má jinou odbornost a schopnost empatie, což zde rovněž hraje významnou roli.

Není žádným překvapením, že příjemci služby jsou s létajícím úřadem nadmíru spokojeni. Portfolio služeb jablonecké „letky“ se bude do budoucna ještě rozšiřovat.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.