Voda ve městě – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu je výstupem dvouleté spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je všem zájemcům volně k dispozici ke stažení.

Publikace s názvem Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

Více informací najdete na: https://www.uceeb.cz/aktuality/stahnete-si-pruvodce-jak-udrzitelne-hospodarit-s-destovkou-ve-verejnych-prostranstvich

Publikace je zdarma ke stažení zde: http://www.vodavemeste.cz/