Vychází v pořadí pátá výroční zpráva o stavu veřejné správy České republiky, tentokrát za rok 2019. Čtenář se v ní dočte celou řadu zajímavých statistických údajů zaměřených na správní činnosti. Srovnávací statistiky se zaměřují na obyvatelstvo, osobní doklady, matriční, stavební nebo živnostenskou agendu a přestupky. Dozvíte se, kolik bylo vydaných občanských průkazů, cestovních dokladů nebo řidičských průkazů, kolik přibylo podnikatelů, kolik bylo vydáno stavebních povolení nebo jaké jsou nejčastější přestupky.

Vedle statistických přehledů výroční zpráva mapuje a hodnotí pokroky v digitalizaci veřejné správy, popisuje legislativní novinky s praktickými dopady, věnuje se zaměstnancům veřejné správy a také hospodaření obcí a krajů. V neposlední řadě jsou vybrané pasáže věnovány také dozoru a kontrole obcí a přehledu nových metodických materiálů. Součástí výroční zprávy je i výroční aktualizace indexu výkonnosti veřejné správy a kontext rozvoje české veřejné správy v mezinárodním srovnání.

Ke stažení: