Pomoc seniorům s dopravou na úřad a do nemocnic

Město Jesenice leží zhruba 16 km jihovýchodně od centra Prahy. I díky této blízkosti město prochází v posledních letech značným rozvojem, například za posledních deset let se počet obyvatel téměř zdvojnásobil, nicméně vybavenost službami prozatím tempu rozvoje ne zcela dostačuje. Ve městě tak například chybí poliklinika s odbornými ordinacemi. Město se navíc skládá z několika místních částí, které jsou od sebe vzdálené i několik kilometrů.

Představitelé města se proto rozhodli nevyhovující stav vyřešit zavedením služby tzv. senior taxi. Služba je určená pro občany starší 60 let a tělesně či zdravotně postižené občany bez omezení věku (držitelé ZTP a ZTP/P karet). Tito občané si v infocentru města zřizují speciální klientský průkaz, po jehož obdržení mohou využívat senior taxi každý pracovní den od 6:00 do 15:30 hodin. Jako cílovou destinaci lze zvolit například Městský úřad Černošice (pracoviště na Praze 2), který pro město Jesenice vykonává agendy obce s rozšířenou působností, dále Thomayerovu nemocnici na Praze 4, polikliniky na Praze 4 a 11 a nemocnici v Benešově.

Nástupní cena je přitom pouze 20 Kč za jednu cestu, zbytek hradí město. Převoz zdravotních pomůcek (berle, chodítko, skládací invalidní vozík) a případného doprovodu jedné osoby je zdarma. Limit cest na osobu je stanoven na deset cest za měsíc.

Služba se velmi rychle ujala a je hojně využívána. Po půl roce službu pravidelně využívá přes 100 seniorů. Taxi denně vyráží v průměru 9krát. Do budoucna se město chystá rozšířit počet možných cílů cest o další vhodná místa.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/