Mapové portály jsou přehlednou studnicí informací

Potřeba sdílení geografických informací v rámci úřadu i pro veřejnost již několik let vede české úřady k vytváření mapových portálů. Jedním z nich je také portál města Jičína, který poskytuje celkem sedm mapových projektů. Jedná se o základní mapu města s názvy ulic, územní plán, regulační plány, územně plánovací dokumentaci v rámci obvodu obce s rozšířenou působností, povodňový plán, územně analytické podklady (jako inženýrské sítě, doprava apod.) a historické letecké snímky. Vedle toho lze na stránkách města najít také turistický mapový portál.

Mapový portál je založený na technologii ArcGIS Server. Při jeho realizaci nebyly identifikovány žádné bariéry. Šlo pouze o nákup softwaru a hardwaru a shromáždění mapových podkladů z interních i veřejných zdrojů. Na portálu chce město i nadále pracovat a neustále iniciuje aktualizace map a přidávání nových mapových vrstev. Modernizovat by chtělo také uživatelské rozhraní tak, aby odpovídalo technologickým možnostem.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/