Cíle projektu

Zvýšení úrovně znalosti absolventů akreditovaného vzdělávání v oblasti veřejné správy. Vytvoření vzdělávacího programu s názvem „Minimum veřejné správy“. Jeho zdokumentování a publikování v učebnici (v Příručce).

Popis řešení

Řešení spočívá v naplánování a sestavení dvoudenního vzdělávacího programu a ve vytvoření stejnojmenné učebnice, příručky kurzu. Příručka je řazena v posloupnosti logicky navazujících témat. Je psána velice srozumitelnou formou a je prokládána řadou vhodných praktických příkladů, které zlepšují pochopení dané problematiky. Je vhodným podkladem k správné interpretaci probíraných právních témat. Příručku lze využít i po skončení kurzu k samostudiu, či jako pomůcku při každodenní práci.

Informace uvedené v této publikaci a prezentované během kurzu jsou určeny zaměstnancům institucí veřejné správy, především územní samosprávy:

  • Prohlubují jejich znalosti v oblasti veřejné správy vztahující se k jejich práci a upozorňují na jejich vnitřní vazby.
  • Vysvětlují postavení obcí a krajů a přibližují funkce jejich orgánů.
  • Zabývají se právními předpisy regulujícími veřejnou správu. Oproti tomu se nezaobírají právními předpisy, které regulují konkrétní odborné agendy veřejné správy.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Příručka kurzu slouží jako pomůcka k lepší orientaci ve veřejné správě, jakož i pro přípravu na vykonávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
  • Přidaná hodnota kurzu a jeho publikace tkví v obeznámení lektora s náplní práce většiny úředníků, s jejich potřebami, častými dotazy a problémy.

Přenositelnost řešení

Kurz a jeho učební texty jsou využitelné nejenom úředníky územních samosprávných celků. Mimoto si úřady mohou učivo kurzu dle potřeby rozšířit a přizpůsobit s ohledem na zjištěné slabé stránky svých pracovníků.

Možné překážky realizace

Nalezení způsobilého interního lektora.

 

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2017

 

Autor fotografie: Miaow Miaow –  Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=358727