Mapové aplikace mají celou řadu využití

Na webových stránkách města Klášterce nad Ohří najdete zajímavý mapový portál, který má za cíl na jednom místě sdružit výstupy z geografických informačních systémů města. Na portálu občané naleznou základní mapu města včetně leteckých snímků, dále katastrální mapu, která obsahuje vše potřebné, například čísla parcel nebo věcná břemena, nebo mapu vytvořenou speciálně pro pejskaře (mapa zobrazuje místa se stojany se sáčky a také plochy pro volný pohyb psů).

Portál současně obsahuje mapové aplikace pro volby. Jedná se zaprvé o aplikaci výsledků voleb do zastupitelstev obcí dle jednotlivých kandidujících subjektů a volebních okrsků, zadruhé o aplikaci s názvem „Kam mám jít volit?“. Tato aplikace slouží k vyhledávání volební místnosti dle zadané adresy bydliště. Vývojem aplikace se město snaží zvýšit volební účast obyvatel města a informovanost o konání voleb.

Město vyvíjí mapové aplikace na základě diskusí s veřejností a vnímání potřeb svých občanů. I proto jsou občané s aplikacemi spokojeni a oceňují je. Aktuálně město plánuje zveřejnit mapovou aplikaci městských sportovišť. Do budoucna se nebrání vývoji dalších mapových podkladů a vrstev. Díky znalosti prostředí geografických informačních systémů a existenci potřebných dat, město nevnímá žádné bariéry, které by stály v cestě vývoji již fungujících, ale i dalších mapových aplikací.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/