Konání konference pro rok 2020 bylo z důvodu nepříznivé epidemické situace definitivně zrušeno.

Kontaktní osoby:

 

Konference Moderní veřená správa pořádáme v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.