Cíle projektu

Zvýšení celkové efektivnosti práce zaměstnanců Krajského úřadu prostřednictvím nabídky nejvýznamnějšího benefitu pro zaměstnance, za který je považována práce z domova.

Popis řešení

Řešení předcházel rozsáhlý výzkum chování zaměstnanců, který spočíval ve sledování a analýze množství času stráveného zaměstnanci mimo kancelář (služební cesty, pochůzky…). Po projednání technické podpory a právních důsledků práce z domova využila předem určená pilotní skupina dohody o práci mimo pracoviště zaměstnavatele.

Na základě vyhodnocení a pozitivních výsledků pro zaměstnavatele i zaměstnance byly dohody o využívání práce mimo pracoviště po určeném období prodlouženy a následně bylo rozhodnuto rozšíření tohoto benefitu na další zaměstnance. Podmínkou ovšem je, že zaměstnanci z domova bez překážek pracovat nejenom mohou, ale také chtějí. Současně mají podporu a souhlas od svých nadřízených.

Řešení přináší zejména tyto úspory: redukci počtu využívaných kanceláří, snížení počtu parkovacích míst, snížení nákladů na energie a další. Proti tomu úřad zaměstnanci poskytuje: mobil, notebook a připojení k internetu.

Řešení přináší zkvalitnění řízení a organizace práce krajského úřadu. Podstatou řešení je snížení provozních nákladů vyvolané efektivnějším využíváním kancelářských prostor, jejich redukcí. Tedy využívání kanceláří větším počtem úředníků při zachování standardní kvality poskytovaných služeb.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vyšší spokojenost zaměstnanců a jejich loajalita k zaměstnavateli, vedení úřadu a kraje.
  • Snížení provozních nákladů úřadu. Značná finanční úspora na jednoho zaměstnance.
  • Rozšíření využívání ICT zaměstnanci provázené zlepšením jejich znalostí a dovedností. Zvýšení jejich spokojenosti a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
  • Možnost sdílení pracovního místa více zaměstnanci.

Přenositelnost řešení

Inspirace řešením výrazným způsobem pomůže zvýšit konkurenceschopnost a snížit provozní náklady u služeb zajišťovaných veřejnou správou. Řešení avšak není plošně využitelné pro všechny typy práce vykonávané na úřadě.

Možné překážky realizace

  • Nízké znalosti využívání moderních komunikačních technologií širšího okruhu zaměstnanců.
  • Zpochybňování kvality a produktivity práce z domu odpůrci.
  • Nedostatek informací, ale zejména zkušeností s využíváním práce z domu, které mohou zaměstnanci získat u jiných úřadů.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013

 

Autor fotografie: Czech Wikipedia user PavelR – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2001052