Mobilní aplikace jako součást komplexního systému

Při snaze usnadnit obyvatelům Liberce komunikaci s úřadem zavedli představitelé města novou mobilní aplikaci Marushka Photo. Ta slouží k ukládání obrázků z chytrého telefonu do databáze, respektive do systému Marushka. Aplikace odešle sejmutý obrázek, jeho pozici, typ (symbol, který bude umístěn v mapové kompozici systému) a krátkou poznámku. Jedná se tedy o jednoduchý nástroj dostupný i základním chytrým telefonům, tudíž takřka pro každého občana, který se chce podílet na vzhledu a úpravách veřejného prostoru města.

Občany města je tato aplikace velmi využívána. Během prvních necelých dvou měsíců provozu magistrát přijal cca 540 podnětů. Největší část tvoří podněty na stav komunikací a dále odpad kolem kontejnerů a ve veřejné zeleni.

Aplikace je nadstavbou stávajícího GIS a hlavně webového mapového prohlížeče Marushka. Tuto technologii využívá liberecký magistrát již od roku 2001. Výhodou využití nové mobilní aplikace Marushka Photo je tedy možnost bezproblémové integrace s dalšími GIS aplikacemi postavenými na stejné technologii.

Žádné zásadnější problémy se při zavádění aplikace nevyskytly. Do budoucna město plánuje rozšířit portálové řešení, kde prostřednictvím HTML formuláře bude možné zadat podněty přes počítač a kde občané získají lepší přehled o podnětech zadaných mobilní aplikací. Rozvoj se dotkne i administrátorského prostředí, kde je nahlášený podnět dále zpracován správcem.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/