Název města Litoměřice s věží Kalich vsazenou do písmene „M“ podtrženého vlnkou symbolizující řeku Labe. Tak lze stručně popsat logo, které je součástí kompletní proměny, jíž z hlediska grafiky Litoměřice v následujících dvou až třech letech projdou. Město Litoměřice totiž vysoutěžilo svůj první grafický vizuál, který bude postupnými kroky zaveden do celé komunikace města (vizitky, propagační předměty, letáky, plakáty apod.).

Dle představitelů města je za novou vizuální identitou idea aktivních a vstřícných obyvatel Litoměřic. Vizuál záměrně nenavazuje na původní heraldický znak laděný do rudé barvy, se kterým se řada občanů města již neztotožňovala. Nový vizuální styl promlouvá kombinací barev modré a okrové. Inspirací jsou jak původní barvy města (žlutá s modrou), tak hradby s řekou. Nedílnou součástí nové vizuální identity jsou i ilustrace. Inspirací zde bylo historické město samotné.

S cílem sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k jeho obyvatelům i turistům se v roce 2019 město obrátilo na profesionální agenturu Czechdesign, která se věnuje veřejným designovým soutěžím. Porota složená jak z odborníků věnujících se grafickému designu, agentury, ale i zástupců města, určila z pěti návrhů jako vítězku dvoukolové uzavřené soutěže litoměřickou rodačku.

Před spuštěním této aktivity, je nutné počítat s tím, že změna je poměrně časově náročná. Složitější bylo i získání vedení města pro myšlenku sjednocení vizuálu a podpory ze strany ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací.

Na nový grafický vizuál město navázalo přijetím Zásad reklamy a označování provozoven (boj proti reklamnímu smogu ve městě). A dále vypsáním souvisejícího dotačního programu vizuálně citlivější obnovy reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na kulturních památkách.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/