Udržitelné a zdravé město, kde jde úřad příkladem

Efektivní úřad je takový, ve kterém jsou jeho zaměstnanci spokojení. To si uvědomují i v Litoměřicích, kde zavedli platformu pro sdílení nápadů zaměstnanců městského úřadu. Takto byly zavedeny například snídaně s tajemníkem a změněn formát porad vedení. Jedním z výsledků originální personální strategie úřadu je podpora zdravého provozu městského úřadu a společensky odpovědné chování jeho zaměstnanců.

K jakým praktickým krokům došlo? Například byla vyměněna běžná služební vozidla úřadu za elektromobily, které byly pořízeny formou operativního leasingu. Úřad takto získal osm elektromobilů a dva hybridy. Vedle nich nakoupil také elektroskůtr a deset elektrokol. Elektrokola byla rozdělena mezi městské strážníky a zaměstnance úřadu. Ruku v ruce s nákupem bylo nutné na vybraných místech ve městě instalovat nabíječky.

V rámci odpovědnosti k životnímu prostředí město dále postupně upouští od igelitových tašek, které mění za látkové. Pracovníci úřadu v ulicích města nabízí látkové tašky výměnou za igelitové. Obyvatelé mohou látkové tašky získat i na Facebooku města, kde probíhají různé soutěže. Na městských akcích město snižuje podíl plastových jednorázových produktů. Na různých slavnostech se tak čím dál tím více objevují například zálohové kelímky nebo nádoby na tříděný odpad. Na samotném městském úřadu je v rámci aktivity „dost bylo plastu“ podporováno pití vody z kohoutku, byly nakoupeny nádoby na obědy, aby si zaměstnanci nenosili polysterenové boxy nebo přestaly být používány samostatně balená mlíčka do kávy. Další aktivitou jsou pravidelné týdny prevence vzniku odpadů, které propagují myšlenku zero waste.

Město nyní připravuje další ročník akce „úředník na kole“, kterou bude v letošním roce inovovat a rozšíří o úředníky „pěšky a na kole“. Chystá také nové aktivity podporující dobrovolnictví.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/