Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybudování registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů, nutných pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou i dalšími subjekty. To znamená, kompletní vybavení občana pro elektronickou komunikaci nejen s veřejnou správou tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost zpráv a dále učinit tuto službu pro občana finančně i místně dostupnou.

Celkovým záměrem je zavedení další služby, která pro občany zlepší dostupnost elektronické komunikace nejen s úřadem. Pro realizaci této služby potom zřízení Registračního místa přímo na úřadě.

Popis řešení

Projekt byl realizován Úřadem městské části Praha 13 ve spolupráci se soukromou společností zabývající se kvalifikovanými certifikáty v rámci snahy o elektronizaci veřejné správy a zavádění elektronické komunikace s veřejnou správou.

Aby mohl občan komunikovat s orgány veřejné správy elektronicky, musí být po veřejnou správu identifikovatelný. K tomu slouží kvalifikované certifikáty, které vydávají certifikační autority na základě zvláštního zákona. Předmětem řešení je proto nabídka elektronické komunikace občanovi, včetně způsobu, jak získat kvalifikovaný certifikát a tím i tzv. elektronický podpis.

Registrační místo bylo vzhledem k vhodnému technickému vybavení a zkušenému personálu umístěno do prostor dříve využívaných pro CZECH POINT. Výhodou byl minimální požadavek na SW doplnění tohoto pracoviště. Dále byly vytvořeny nepřetržitě přístupné webové aplikace a zprovozněno zabezpečené internetové připojení.

Výsledkem řešení je pro občana zisk tzv. balíčku kvalifikovaného certifikátu (elektronický podpis) a komerčního certifikátu (šifrování zpráv od partnerů občanovi)

Hlavní přínosy a výsledky

  • Příprava na elektronizaci veřejné správy. Zlepšení služeb pro občana.
  • Umožnění elektronické komunikace občana s úřadem.
  • Zvýšení dostupnosti získání kvalifikovaného certifikátu pro občana (finanční a dojezdová dostupnost).
  • Zjednodušení řady úkonů v konečné fázi. Občané mohou s veřejnou správou komunikovat z pohodlí domova, bez jakékoliv nutnosti návštěvy úřadu.
  • Celý proces od registrace žadatele až po instalaci certifikátů je realizován webovou aplikací, takže se vydání certifikátů může zařídit přímo z domácího či pracovního počítače.

Přenositelnost řešení

Zřízení registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů lze snadno domluvit s příslušnou Certifikační autoritou, což je samo o sobě základním znakem přenositelnosti řešení na další organizace veřejné správy. Podmínky zřízení tohoto místa ovšem záleží na konkrétních jednáních. Vynaložené úsilí se ale vrátí ve prospěch organizace, protože využívání kvalifikovaných certifikátů při elektronické komunikaci má velký potenciál do budoucna.

Možné překážky realizace

Žádné překážky spojené se zaváděním služby se nevyskytují.

 

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2008