Přečtěte si nedávno vydanou Metodiku pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení.

Cílem tohoto textu není pouze seznámit čtenáře s orgány veřejné správy a dalšími aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení, ale především zdůraznit přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů jako efektivní řešení bytové problematiky občanů. V metodice vycházíme z předpokladu, že jedním z hlavních aktérů poskytující sociální bydlení je obec a sociální pracovník obce je hlavním koordinátorem při poskytování podpory v sociálním bydlení na místní úrovni. Při psaní této metodiky jsme vycházeli z již existující „dobré praxe“ spolupracujících obcí s projektem sociálního bydlení MPSV, jejíž příklady a sdílení podnětů doplňují následující texty.

Celou metodiku najdete zde.

Více na: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/399-metodika-pro-spolupraci-organu-verejne-spravy-pri-realizaci-socialniho-bydleni