Právní pomoc města pro potřebné občany

Pokud se občané města Mimoně dostanou do složitých životních situací, mohou již od roku 2014 využít služeb a rad bezplatné právní poradny města. Právní poradna je provozována v rámci smlouvy o poskytování právních služeb městu. Cílem jejího zřízení bylo pomoci zejména sociálně slabým občanům při řešení složitých právních sporů.

Právní služby jsou občanům dostupné na objednání pravidelně jednu hodinu týdně. Organizačně se o klienty stará sekretariát městského úřadu. Častými životními situacemi, které městský úřad pomáhá řešit, jsou domácí násilí, vykázání z bytu, prodlení při splátkách dluhu, výživné, osobní bankrot, vrácení peněz za špatně dodané zboží, spory s exekutorem, spory se zaměstnavatelem, nemoci z povolání apod. Rady jsou přitom poskytovány ústně i písemně.

Město v rámci své právní poradny naopak neposkytuje rady v oblastech, které generují výrazný finanční profit tazatele, například prodej nemovitosti nebo u dědictví. Dále nejsou poskytovány rady v důsledku možného střetu zájmů města (vymáhání dluhu, kdy pronajímatelem je město Mimoň, přestupkové řízení, úraz na chodníku města apod.).

Před spuštěním služby bylo nutné rozšířit smlouvu na poskytování právních služeb městu, stanovit rozsah služby a okruh klientů, kteří ji mohou využívat, zajistit propagaci a nastavit systém objednávání klientů a systém vyhodnocování služby. To vše se obešlo bez komplikací. V současné době město poskytuje přibližně 45 právních rad ročně s rostoucím trendem. Do budoucna zvažuje rozšíření otevírací doby poradny.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/