Moderní řešení závad na majetku města

Město Mimoň pro své občany připravilo zajímavý webový portál, na kterém se nachází aplikace hlášení závad na majetku města, informace o plánovaných investicích a vše k pasportizaci. Prostřednictvím webové aplikace hlášení závad občané mohou hlásit poruchy veřejného osvětlení, chodníků, vozovky, uličních vpustí a dále poškození odpadkových košů a dopravního značení. Součástí je také mapa se všemi poruchami. Po nahlášení závady předá systém toto hlášení firmě, která pro město zajišťuje opravy, a ta ji do 48 hodin opraví.

Druhým prvkem portálu je mapa s plánovanými investicemi města (opravy chodníků a místních komunikací, investiční akce, dopravní omezení). Třetí funkcí je pasportizace veřejného osvětlení a uličních vpustí. Jedná se o zákresy a databázi včetně provozních deníků, které usnadňují práci úředníkům městského úřadu. Občanům je k dispozici přehledná mapa.

Portál umožňuje občanům rychlou a přehlednou orientaci. Město si například pochvaluje efektivitu hlášení závad, které zlepšilo přesnost lokalizace závady (oproti dřívějším telefonickým hlášením). Do budoucna město zvažuje upravit aplikaci také pro mobilní rozhraní.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/