Informace o dění ve městě v mobilním telefonu 

Když se v Mirovicích zamýšleli, jak zvýšit informovanost občanů o dění ve městě a současně jak zabezpečit informování občanů v krizových situacích, spojili příjemné s užitečným a zavedli vlastní SMS InfoKanál města. Díky němu jsou registrovaným uživatelům zasílány krátké informační SMS zprávy s užitečnými informacemi.

Po registraci občané dostávají SMS zprávy o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a termínu jejich řešení, dále o přerušení dodávek elektrické energie či plynu, uzavírkách místních komunikací nebo termínech mimořádných svozů odpadu. SMS zprávy jsou zasílány také za účelem informování o termínech konání zastupitelstva obce nebo o konání kulturních a společenských akcí. V neposlední řadě se registrovaní uživatelé dozvědí o mimořádných změnách v provozní době městského úřadu. Celkově tedy InfoKanál slouží jako mobilní rozhlas.

Občané se mohou zaregistrovat buď prostřednictvím webového formuláře, přes SMS zprávu nebo osobně na podatelně městského úřadu. Pro občany, kteří nevyužívají mobilní telefony je InfoKanál připraven v podobě doručování hlasových zpráv na telefony s pevnou linkou. Dle představitelů města je o službu zájem a mezi občany je přijímána pozitivně.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/