Služba pojízdného úřadu, která má za cíl pomáhat občanům, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou vyřídit potřebné záležitosti přímo na magistrátu nebo jim to působí neúměrné komplikace, má v Mladé Boleslavi dlouholetou tradici. Služba je nabízena občanům nad 80 let věku, držitelům průkazek ZTP a ZTP/P, hospitalizovaným pacientům ve zdravotnických zařízeních v Mladé Boleslavi a imobilním občanům.

Služba zahrnuje vydání občanského průkazu (zjištění osobních údajů od klienta v jeho bydlišti, pořízení jeho fotografie, po zpracování předání občanského průkazu opět v bydlišti klienta), vydání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením (úředník s klientem vyplní žádost o vydání parkovacího průkazu v jeho bydlišti, po zpracování žádosti je vydán parkovací průkaz žadateli, který si ho vyzvedne osobně na magistrátu, nebo v některých případech se mu průkaz doručí do místa bydliště), přiznání dávky pro osoby se zdravotním postižením (úředník v místě bydliště s klientem vyplní žádost, která je následně zpracována, žadatel je následně vyrozuměn písemně).

Pojízdný úřad je imobilními občany města hojně využíván. Za poslední tři roky město eviduje 627 výjezdů (v roce 2020 to z uvedeného počtu bylo 167 výjezdů). Výjezdy z důvodu vyřízení parkovací karty měst odhaduje na přibližně 20 ročně, vyřízení přiznání dávky pro osoby se zdravotním postižením činí zhruba 30 výjezdů ročně. Nejčastějším důvodem výjezdu pojízdného úřadu tak je vydání osobních dokladů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

 

Autor úvodní fotografie: By Zdeněk Fiedler – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21498074