Pro výpisy i v sobotu

V Moravském Berouně si občané mohou v letních měsících osobně vyřídit agendy Czech POINTu (výpisy z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík aj.), živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, dále zřízení datové schránky, přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky ze systému Czech POINT nebo autorizovanou konverzi dokumentů doručených do datové schránky) také v sobotu. Tuto možnost jim radnice zpřístupnila otevřením pracoviště v informačním centru.

Informační centrum poskytuje služby Czech POINTu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 s půlhodinovou polední pauzou. V letních měsících je ovšem v provozu také o sobotách mezi 8:00 a 12:00. Vedle tohoto pracoviště město provozuje Czech POINT také na podatelně a matrice městského úřadu, který má úřední dobu v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hodin.

Kumulace provozu infocentra s pracovištěm Czech POINT znamenala pro město Moravský Beroun značné rozšíření dostupnosti agend Czech POINTu při zachování efektivního a hospodárného přístupu. Otevření tohoto pracoviště nebylo nikterak složité, v podstatě bylo pouze nutné zajistit personální a technické aspekty provozu.

Občané jsou s rozšířením počtu pracovišť spokojeni a oceňují ho. Představitelé města potvrzují, že jsou služby pracoviště v infocentru města občany hojně využívány. V současné době jsou dle nich kapacity pracovišť již dostačující a odpovídají zájmu obyvatel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/