Spouštěčem zavedení participativního rozpočtu v Mostě byla snaha získat pohled od občanů, co ve městě postrádají. Vedení měst často používají makro pohled a nedokáží reflektovat každodenní potřeby občanů, tj. mikro pohled (co chybí seniorům, na jakém konkrétním místě chybí dětské hřiště nebo  městský mobiliář).

V roce 2019 se proto vedení města rozhodlo, že vyčlení částku 2 mil. korun ze svého rozpočtu pro participativní rozpočet pro roky 2020/2021. Občané získali možnost navrhnout a zrealizovat projekty, které ve městě postrádají. Projekt participativního rozpočtu získal název HejbniMostem! a město pro něj spustilo i vlastní webové stránky. Cílem je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu města, oživit jeho veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

Navrhnout projekt může každý občan města starší 15 let. Podané návrhy poté odborná komise zřízená magistrátem vyhodnotí a projekty splňující podmínky předá k veřejnému hlasování. Hlasování proběhne prostřednictvím Mobilního rozhlasu, mobilní aplikace města za pomoci tzv. dvoufázového ověření. Lidé ale mohou navrhovat své projekty i bez internetu – na vybraných místech města. S hlasováním občanům pomůžou také pracovnice z Turistického informačního centra.

Projektu předcházela informační kampaň, aby se podařilo zapojit co nejširší veřejnost. Město všemi dostupnými médii informovalo o tom, co je participativní rozpočet a jaká jsou jeho pravidla. Občané preferovali osobní přístup, proto byli zástupci projektu celé 3 dny  v době před spuštěním podávání návrhů přítomni v obchodním centru s informačním stánkem. Občanům vše vysvětlovali a předávali letáky a reklamní předměty. Pro rozšíření povědomí o projektu také využili Facebook.

Most navíc v tomto školním roce realizoval participativní rozpočet i na jedné vytipované základní škole. Ohlas z řad žáků, ale i pedagogů byl dle představitelů města obrovský.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

Autor úvodní fotografie náměstí: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38698123