Témata: nakládání s majetkem obce, veřejné zakázky malého rozsahu a strategické řízení a plánování obcí.

Ministerstvo vnitra spustilo registraci pro třetí ročník vzdělávacích kurzů Zastupitel v kurzu, které jsou určeny zastupitelům obcí. Letos se vzdělávací program skládá ze tří kurzů: 1) práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce, 2) veřejné zakázky malého rozsahu a 3) strategické řízení a plánování obcí.

Kurzy opět kombinují formu e-learningového a prezenčního vzdělávání. Semináře se budou konat v osmi krajských městech. Kurzy jsou díky podpoře z evropských fondů zdarma.

Absoleventem programu je takový účastník, který úspěšně projde všemi třemi navazujícími kurzy. Na toho poté čeká certifikát Ministerstva vnitra.

V předchozích dvou ročnících kurzy úspěšně absolvovalo 700 zastupitelů, kteří si je velmi chválili a zejména zaměření kurzů na praxi.

Více informací a registrace na: www.zastupitelvkurzu.cz

Ke stažení: Leták Zastupitel v kurzu 2020 (PDF, 1 MB)

 

Vzdělávací program je pořádán v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.