Ministerstvo vnitra vydává tři nové metodické materiály určené zejména úředníkům obcí: