Dne 22. března 2019 byly vyhlášeny nové výzvy pro územní samosprávné celky (č. 92 a 119). Jedná se o další kolo otevřené výzvy Operačního programu Zaměstnanost, ve kterém mohou organizace územní veřejné správy žádat o podporu aktivit směřujících k optimalizaci svých procesů a postupů, nebo využít dotačních prostředků k profesionalizaci veřejné správy. Více informací naleznete na stránkách https://www.esfcr.cz/