Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost vyhlásil k 15. březnu 2018 nové výzvy č. 80 a 118, ve kterých můžou územní samosprávné celky žádat o podporu aktivit směřujících k modernizaci veřejné správy. Více informací na https://www.esfcr.cz.

Mezi podporované aktivity je zařazeno:

  • zavádění/ rozvoj řízení kvality,
  • tvorba/ aktualizace strategických dokumentů,
  • uplatnění procesního řízení,
  • aplikace nástroje komunikace s veřejností,
  • vzdělávací aktivity.

Novinkou oproti předchozím výzvám podporující rozvoj územních samosprávných celků je např. zpracování analýz k GDPR a návrh opatření ke zlepšení procesů GDPR, vzdělávací aktivity v oblasti voleb.

Projektové záměry ve výzvách č. 80/118 lze předkládat do 15. června 2018.