Reklama je odjakživa součástí veřejného prostoru. Je však nutné, aby do veřejného prostoru zapadala a nenarušovala celkový ráz města, kde může hrozit, že špatná reklama prostor zahltí a pokřiví. Naopak kvalitně provedená sebeprezentace nezvyšuje potenciál jen samotného podniku, ale i kultivuje veřejný prostor. Vytvořit kvalitní reklamu však není úplně jednoduché. S její tvorbou teď v Novém Jičíně bude podnikatelům pomáhat Manuál označování provozoven a reklamy.

Manuál obsahuje doporučené postupy, které podnikatelům pomohou vyhnout se zbytečným nákladům a komplikacím v cestě ke kvalitní a vkusné reklamě, která bude v souladu s legislativou, městskými vyhláškami a principy nastíněnými v tomto manuálu.

Podnikatelé ve spolupráci se svými architekty a designéry navrhnou zamýšlenou reklamu, stavební úpravu či stavbu a nechají se při tom inspirovat tímto manuálem. Mohou také přijít konzultovat s městským architektem z hlediska barevného a materiálového řešení.

Základní cíle manuálu jsou tři: Chránit zájmy uživatelů veřejného prostoru, chránit urbanistické a architektonické prvky města Nový Jičín a nabízet firmám fungující řešení pro zatraktivnění provozoven. Manuál je volně ke stažení na webových stránkách města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.