Olomouc, město vyhledávané turisty, dlouhodobě trápil reklamní smog a nevyhovující vzhled některých provozoven v městské památkové rezervaci. Objevovaly se nepovolené reklamy, vlastníci a provozovatelé si sami nevěděli rady s tím, na koho se obrátit, když potřebují představit a schválit prostředek fyzické reklamy nebo účelového zařízení. Tím pádem nechávali věci na své libovůli a představách producentů fyzické reklamy. Docházelo tak k montážím křiklavých označení provozoven bez jakéhokoliv koordinace. A proto bylo třeba vymezit tomuto jednání jasné mantinely, postupovat jednotně dle určité metodiky, kterou město vypracovalo a která je teď k dispozici.

Nyní se již provozovatelé obrací na odbor památkové péče, který dle metodiky přesně stanoví parametry reklamního prostředku, který provozovatel může zadat do výroby. Dále je v přípravě i metodika pro vzhled předzahrádek, přesněji jde o restaurační zahrádky v olomoucké památkové rezervaci. Tento postup není v naší zemi ojedinělý, avšak i na příkladu Olomouce je znát současný trend odklonu od turistického rázu služeb a podoby našich měst.

Město ještě ve spolupráci s Univerzitou Palackého připravuje systém mapující stávající stavby a zařízení pro reklamu (bigboardy a billboardy) na území města, s cílem dále identifikovat a sumarizovat nepovolené stavby a zařízení.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.