Vyřízení rodného listu rovnou v porodnici

Novopečení rodiče mají spoustu jiných a důležitějších starostí než si vyřizovat úřední listiny na úřadech. V Olomouci si toho jsou vědomi, a proto se snaží rodičům ulehčit první dny s novorozenětem. Z toho důvodu zřídili ve své porodnici detašované pracoviště matričního úřadu. Pracoviště je otevřené každý všední den od 8 do 10 hodin. V této době pracovnice matričního úřadu nabírá podklady pro vystavení rodného listu a zároveň vydává rodné listy rodičům, kteří o to požádali předchozího pracovního dne. Samotné zpracování podkladů a vyhotovení rodného listu probíhá na úřadě.

Rodný list je takto vystaven bez ohledu na trvalý pobyt rodiček ve třech případech: 1) u dítěte narozeného za trvání manželství, 2) u dítěte narozeného mimo manželství, u nějž bylo určeno otcovství a 3) u dítěte narozeného mimo manželství, u nějž nebude v rodném listě otec zapsán. Vzhledem k omezeným provozně-technickým podmínkám nelze v porodnici vyřídit rodný list pro dítě narozené mimo manželství, u kterého nebylo určeno otcovství, a pro dítě, jehož rodič není občanem České republiky.

Zavedení služby předcházela jednání s Fakultní nemocnicí Olomouc o personálním a provozním zajištění a vytipování vhodné místnosti. Vedle těchto nutných náležitostí se však neobjevily žádné další komplikace. Rodiče přiblížení této agendy matričního úřadu oceňují a službu hojně využívají.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/