Krátce po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině začal krizový štáb města ubytovávat první válečné uprchlíky. Potřebné aktivity dobrovolníků, neziskových organizací a města bylo potřeba spojit a umístit pod jednu střechu. Město využilo nabídky vlastníka bývalého průmyslového objektu, který formou výpůjčky poskytl potřebné nebytové prostory pro vznik komunitního centra.

Chod komunitního centra byl z počátku hrazen z finančních prostředků vyčleněných zastupitelstvem přímo na pomoc uprchlíkům na území města, následně se k tomu přidaly dary od občanů, firem, partnerského města a díky dotaci z MV ČR bylo možno aktivity centra více rozšířit.

V rámci komunitního centra se nachází infocentrum s potřebnými kontakty, taktéž klienti centra dostanou informace ohledně orientace na pracovním trhu nebo pracovníci poskytují poradenství s potřebnou administrativou. Hojně je využívaný freeshop s humanitární sbírkou, v komunitním centru občané naleznou i počítače s internetem nebo prádelnu. Velmi oblíbené jsou také kurzy českého jazyka pro všechny generace. Mnoho pozic v samotném centru se podařilo obsadit z řad válečných uprchlíků.

Komunitní centrum Paľanycja poskytuje také psychologickou pomoc a provozuje zdravotní poradnu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.