Opavská mise byla zřejmá: umožnit občanům, aby si z pohodlí domova zjistili, zda mají všechny poplatky a nedoplatky vůči městu uhrazeny a případně je elektronickou cestou bez námahy uhradili. Implementaci systému předcházel detailní průzkum nabídek technických řešení. Opava rovněž provedla průzkum obdobné praxe v jiných městech, přičemž se soustředila na otázku „proč?“ v ohledech funkčnosti či nefunkčnosti daných systémů.

Od samého začátku bylo počítáno s integrací platebního portálu do Portálu občana města Opava. Realizátoři projektu měli od prvotního návrhu podporu ze strany vedení města, které má s aktivitami eGovernmentu dobré zkušenosti.

Samotný postup platby je jednoduchý. Jde o obdobu e-shopu, postačuje platební karta s aktivováním plateb na internetu a platná e-mailová adresa. Rozpoznání požadavku probíhá na základě vložení rodného čísla občana nebo variabilního symbolu platby. Prozatím je poplatkový základ služby spjat s poplatkem za svoz komunálního odpadu a poplatkem za vlastnictví psa.

V Opavě plánují po dvanácti měsících od spuštění evaluaci systému a také případná rozšíření
o další poplatky či například zavést možnost úhrady správních pokut. Klasické způsoby plateb bankovním převodem nebo fyzicky na pokladně si ale Opava samozřejmě ponechává.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.