Ostravu jako většinu měst hyzdí přemíra reklamního smogu. Cílem nového projektu
OSTRAVA 360° (www.ostrava360.cz) proto je kultivace veřejného prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy.

Projekt má provést veřejnost problematikou reklamního smogu. Cílem je veřejný prostor kultivovat, nikoliv reklamu zcela zakázat. Pro snadnější orientaci podnikatelů a majitelů provozoven v problematice venkovních reklam vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy. Ten doplňuje nařízení o regulaci reklamního smogu a zodpovídá základní otázky: jak vypadá vkusná reklama, jak reklamou nedegradovat veřejný prostor a jak si zjednodušit proces schvalování reklamních nosičů?

Město již nyní zaznamenalo první výsledky a zapojení především městských obvodů a institucí – projekt je v počátcích a město chce jít jako první příkladem. Aktuálně probíhá fáze aktivního zapojování podnikatelských subjektů.

Důležité bylo o projektu a manuálu informovat veřejnost, což se městu povedlo. Občané mají o projekt zájem a snaží se zapojit do hledání cesty k reklamě kvalitní a nedevalvující veřejný prostor. Provozovatelé reklamních služeb mají logicky obavu o ohrožení jejich obchodní činnosti, město s nimi proto vede debaty a společně hledají řešení. Projekt získal i podporu odborné veřejnosti.

Spuštění projektu předcházela časově poměrně náročná, ale nesmírně důležitá veřejná diskuse s těmi, kterých se opatření dotkne: samospráva města, městské obvody, městské organizace, reklamní firmy a veřejnost. Zmíněné dokumenty – nařízení a manuál – byly podrobně konzultovány s právníky i stavebními úřady. Zásadní byl rozbor legislativních možností a dopadů.

Výsledky projektu město vyhodnotí v průběhu roku 2021 a na jejich základě podnikne další kroky. Projekt je již nyní doplňován doprovodnými aktivitami, jako jsou obhlídky v terénu s představiteli městských obvodů a osobní schůzky s kulturními institucemi nebo dodavateli reklam. Dále byl vytvořen dotační program na podporu obnovy reklamního označení provozoven, který má podnikatele finančně motivovat.

Ke stažení: Manuál venkovní reklamy Ostrava (PDF,  321 kB)

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

 

Autor fotografie: MMO – Magistrát Města Ostravy, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40033231