Statutární město Ostrava považuje podnikatele za zásadní hybatele ekonomiky a zdroje pestrosti i stability města, zvláště ty menší. Město ke své prosperitě potřebuje podnikatele trvale a ti v loňském i letošním roce potřebovali rychlou a efektivní pomoc. Ostrava byla ve velmi dobré ekonomické kondici a mohla proto začít podnikat konkrétní kroky, se snahou udržet město ekonomicky stabilní i během složitého období pandemie. Vedle pokračování klíčových a strategických investic šlo právě o podporu podnikatelů.

Současně se ukázalo jako vhodné zjednodušit administraci poskytované podpory, s čímž pomohla městu zejména městská společnost Ovanet spolupracující se soukromým subjektem na vytvoření webové aplikace, která zjednodušila, zpřehlednila a zrychlila administraci poskytované podpory.

O finanční pomoc žádali ostravští podnikatelé v rámci programu podpory do 100 tis. Kč, které výrazně postihla vládní opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19, výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace https://pomoc.ostrava.cz/. Město v rámci této peněžité pomoci podpořilo v roce 2020 celkem 2 557 ostravských podnikatelů, kteří získali od města finanční podporu za bezmála 80 milionů korun.

Aplikace byla propojená s živnostenským rejstříkem a po vyplnění IČ se žadateli doplnily hlavní údaje jako sídlo a výběr z dostupných provozoven. Po vyplnění žádosti do ní nahráli naskenovanou kopii občanského průkazu, žádost si vytiskli, podepsali a naskenovali zpět do aplikace k finálnímu odeslání.

Zkušenosti potvrdily, že  vyplnění zabralo žadatelům jen několik minut. Některé žádosti ale hodnotitelé vraceli k doplnění, protože chyběly například povinné údaje či přílohy, nebo si město vyžádalo dodatečné informace, aby mohla být žádost správně posouzena.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/