Náhlé změny situace vyžadují rychlé řešení. A pomáhat je vždy třeba. A jak se také říká – pomoc musí být především rychlá, aby byla účelná. V tomto případě dobré praxe by se dalo říci, že zafungoval ryzí selský rozum. Pomoc Ukrajincům se v Česku ukázala být fungující takzvaně na všech frontách, avšak i přes dlouholeté soužití Čechů a Ukrajinců reprezentovala jistý limit jazyková bariéra. A to se samozřejmě nevyhnulo ani jednání úřadů s cizinci, které skokově zintenzivnilo.

V Otrokovicích jednali bezodkladně. Připravili tablet s nainstalovanou aplikací – překladačem. Pro svůj úkol vybrali ten nejvhodnější překladač z několika dostupných. Komunikace probíhá v textové i zvukové podobě a úřad nezaevidoval ani jediný problém s neporozuměním ve vztahu klienta a úředníka. Žádná podstatná informace tak není ztracena v překladu. Příchozí cizinci vnímají možnost tohoto druhu komunikace velice pozitivně a projevují vděk.

Další rozvoj služby není plánován, vzhledem k tomu, že aplikace umožňuje překládat z několika cizích jazyků. A také kapacitně je nyní vše v pořádku. Překladač tedy bude spolehlivě pomáhat dál, nejen po čas válečné krize.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.