Cíle projektu

Cílem projektu bylo zajištění pomoci osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům v akutní krizové situaci (záchrana života, ochrana zdraví, zajištění bezpečnosti…).

Záměrem bylo vytvořit jednoduchý nástroj určený opuštěným seniorům a zdravotně hendikepovaným občanům města Otrokovice, aby si mohli v případě nouze přivolat pomoc. Zároveň jim prodloužit dobu, ve které mohou setrvat v domácím prostředí, mimo zařízení sociálních služeb.

Popis řešení

Systém tísňové linky/tísňového volání je založen na přístrojích k přivolání pomoci, které jsou napojeny na stálou službu Městské policie Otrokovice.

Pečlivě vybraným dvaceti občanům města, osamělým seniorům a zdravotně postiženým, byla propůjčena tlačítka tísňového volání. Uživatel těchto tlačítek se může v akutní krizové situaci kdykoliv spojit se stálou službou Městské policie Otrokovice. Velkou výhodou je, že služba může přes GPS vyhledat přesné místo, kde se uživatel tlačítka nachází. Služba nejdříve vyhodnotí situaci a následně ji dle závažnosti řeší v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému. Každopádně je povinna navštívit volajícího občana a seznámit s jeho stavem příbuzné.

Řešení zavádí pravidelný kontakt sociálních pracovnic s ohroženými občany. Služba je zajišťována pracovníky města bez nárůstu pracovních sil. Tlačítko tísňového volání, čili daný komunikační prostředek si musí uživatel zakoupit nebo mu je městem zapůjčen.

Projekt s názvem Signál tísňové pomoci byl realizován Městským úřadem Otrokovice.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Záchrana života, ochrana zdraví a bezpečnosti nejpotřebnějších občanů města.
  • Prodloužení doby soběstačnosti občanů, třeba i s podporou terénních a ambulantních sociálních služeb.
  • Navození pocitu jistoty a bezpečí pro uživatele tlačítka i pro jeho blízké.
  • Úspora financí za nákladné pobytové sociální služby.
  • Posílení důvěry v městskou policii.

Přenositelnost řešení

Řešení je aplikovatelné obcemi nebo poskytovateli sociálních služeb.

Možné překážky realizace

Překážkou realizace může být splnění základní podmínky, která spočívá v nutnosti přizpůsobit technické zařízení služby stávajícímu technickému vybavení dané městské policie.

 

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010

 

Autor  fotografie: palickap – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18876910