Pelhřimov sleduje moderní trendy elektronizace úřadu

Občané Pelhřimova mohou využívat elektronický portál občana města, který je jedním z projektů města v rámci elektronizace a modernizace veřejné správy na lokální úrovni. Systém, který je přímo propojený se státním Portálem občana, má za cíl snížit počet nutných návštěv občanů na úřadu.

Portál občana města má dvě části – veřejnou a neveřejnou. Neveřejná část je určena pro přihlášené a ověřené uživatele. Poskytuje jim kromě přehledů především možnost aktivní komunikace s úřadem. Po přihlášení a ověření totožnosti má uživatel k dispozici vybrané informace z informačního systému města a rozsáhlé možnosti proaktivní komunikace s úřadem. Může zde kontrolovat své aktuální závazky vůči městu, platby (konto plátce), podávat žádosti, elektronicky realizovat podání založená na inteligentních formulářích, rezervovat termín a čas u úředníků, zaznamenávat datum důležitých událostí, např. platnost občanského průkazu, cestovního dokladu či uživatelsky definovaných událostí, a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova.

Portál občana města Pelhřimov byl realizován v rámci ICT projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov“. Na podporu financování projektu byla úspěšně podána žádost v rámci IROP, výzva č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“. Portál je částí širšího řešení projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov“, který je zaměřen na širokou veřejnost. Jelikož se jedná o otevřené řešení, umožňuje rozšiřování portfolia poskytovaných elektronických služeb dle budoucích potřeb a požadavků.

Obecní portály a aplikace můžete propojit se státním Portálem občana. Více na:

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/