Ministerstvo vnitra České republiky přijalo s velkým potěšením žádost Klubu personalistů o záštitu nad předáváním výroční ceny „Personalista veřejné správy“, která bude poděkováním vynikajícím personalistům za jejich práci pro obce a samosprávné celky. Po seznámení se s návrhem statutu ceny ministr vnitra této žádosti vyhověl.

Vítězové nultého ročníku soutěže Personalista veřejné správy budou vyhlášeni v únoru 2013 v rámci 9. Národní konference kvality ve veřejné správě, kterou Ministerstvo vnitra pravidelně organizuje. Za tímto účelem byli osloveni hejtmani, primátoři, starostové a vedoucí úřadů se žádostí o nominace. Kandidáti budou představeni na stránkách časopisů Veřejná správa a Moderní obec a na webových stránkách Klubu personalistů.

Klub personalistů sdružuje odborníky v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst i krajských úřadů z celé České republiky. Členy klubu jsou zaměstnanci zabývající se řízením lidských zdrojů a personální problematikou, kteří na svých pracovních setkáních projednávají význam práce personalistů pro úřady územních samospráv a promýšlejí možnost vyzdvižení této práce. Jejich snaha našla konkrétní obsah, kterým je veřejné ocenění práce nejlepších personalistů územní samosprávy. Cílem je také zvýšení významu personalistiky pro úspěšné fungování každého územního samosprávného celku a jeho příspěvkových organizací.

 

[box type=“download“] Ke stažení PDF (0,48 kB):

Statut soutěže o cenu „Personalista veřejné správy“ [/box]