Radnice v Písku se před svými občany neskrývá

V Písku dlouhodobě prosazují ideu vysoké transparentnosti zastupitelstva a rady města vůči občanům. Na webových stránkách zveřejňují nejen usnesení zastupitelstva města, ale také kompletní podklady pro jeho jednání, které jsou zveřejňovány nejméně sedm dní před konáním zasedání. Dále jsou uveřejňovány zápisy s přehledem hlasování zastupitelů a zvukový záznam. Jako velmi vstřícný a následováníhodný krok lze vnímat zveřejňování podkladů pro zasedání rady města, a to také nejméně sedm dní před konáním zasedání. Současně jsou zveřejňována také usnesení a zápis s hlasováním radních. Vedle toho se představitelé města rozhodli nechávat na webové stránky vyvěšovat i zápisy z výborů zastupitelstva města a komisí rady města.

Každý občan se tak může seznámit s tím, čím se bude zastupitelstvo či rada města zabývat a může ještě před jednáním zareagovat. Může se také účastnit zastupitelstva pouze u bodu, který ho zajímá nebo si pustit záznam z pohodlí domova.

Před spuštěním služby muselo dojít k úpravě jednacích řádů orgánů města a definování způsobu zveřejňování – formáty dokumentů, anonymizace osobních údajů, způsob a termíny zveřejnění na webových stránkách. Služba je občany používána a oceňována. Do budoucna vedení města uvažuje o možnostech videopřenosu či videozáznamu z jednání zastupitelstva města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/