Vyšší komfort pro rodiče s dětmi

Na plzeňském magistrátu si lámali hlavu, jak v hustém provozu úřadu (magistrát každoročně vydá přes 25 000 občanských průkazů a 12 000 cestovních dokladů) zvýšit komfort klientů. Zřídili proto třináct pracovišť pro tyto agendy a zavedli i elektronický rezervační systém na konkrétní termín. Narazili však přitom na komplikaci, kdy rodiče s dětmi požadovali vyřízení více záležitostí na jeden lístek, čímž narušovali predikce plynulosti vyřízení a garanci dodržení rezervací. Výsledkem bylo zřízení samostatné přepážky pro rodiny s dětmi, která je umístěna v samostatném a klidném prostoru. Ten je navíc vybaven dětským nábytkem, časopisy a omalovánkami pro zvýšení pohodlí dětí, a tím i jejich rodičů.

Využívání přepážek pro rodiny s dětmi vykazuje setrvale vzestupnou tendenci, což vypovídá o její oblibě u občanů. V období od března 2018 (kdy byla tato služba spuštěna) do konce roku 2018 se takto objednalo 288 rodin. V období od ledna 2019 do 18. 3. 2019 (tj. za pouhé 2,5 měsíce) tak učinilo 137 rodin. V přepočtu na jeden měsíc to znamená více než 90% meziroční nárůst. Pokud bude zájem ze strany klientů vykazovat stejný rostoucí trend, je úřad připraven rozšířit kapacitu služby.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/