Magistrát města Plzně již v říjnu 2020, tedy na začátku druhé vlny pandemie, zavedl možnost provádět dobrovolné orientační testování na pozitivitu covid-19 pro zaměstnance kritické městské infrastruktury. Magistrát vyčlenil pro provádění testování vhodné prostory, zřídil tzv. drive-in odběrové místo, ve spolupráci s privátní klinikou najal zdravotnický personál, zakoupil přístroj na vyhodnocování stěrů odebíraných z nosohltanu a ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí stanovil pravidla používání ochranných prostředků při odběru. Zároveň byla informatiky města vyvinuta objednávací aplikace, aby tok zájemců o testování byl rovnoměrný a nedocházelo k shlukování. Výsledky jsou oznamovány do 15 minut od odebrání anonymizovaným způsobem prostřednictvím aplikace.

Díky testování lze v případě výskytu akutních příznaků respiračního onemocnění u pracovníků kritické městské infrastruktury operativně vyloučit (či potvrdit) onemocnění covid-19 a potažmo mít pod kontrolou nutná následná opatření (zejména schopnost vyloučení potřeby karanténní izolace spolupracovníků daného zaměstnance). Přínosem je také fakt, že díky testování nebylo třeba preventivně posílat do karantény vícero pracovníků z pracoviště, kde došlo k výskytu nákazy.

Hlavní bariérou byla administrativa spojená se zřízením testovacího místa. Město muselo vypracovat Provozní řád, který byl následně schvalován na krajské hygienické stanici a následně potvrzován krajským úřadem.

Provoz indikativního testovacího centra pro pracovníky městské infrastruktury město zachová i pro účely plnění povinného testování zaměstnanců v organizacích veřejné správy. Na tomto místě mají být testovány akutní případy, kdy zaměstnanci budou vykazovat příznaky respiračního onemocnění, popř. pokud dojde k riziku komunitního přenosu nákazy uvnitř některé organizace či složky města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města