S rostoucím počtem osobních automobilů v českých městech se postupně zhoršuje parkovací situace napříč republikou. Pro občany se zdravotním pojištěním však problémy s parkováním mohou vést ke značným komplikacím. Tento projekt má za cíl zajistit oprávněnost parkování právě pro ty občany, kteří mají ztížený přístup ke službám ve městě kvůli svému hendikepu.

Jedná se o pilotní projekt v rámci České republiky. V první fázi byla ve spolupráci s městskou policií a sociálními pracovníky vybrána místa blízko vstupů k lékařům či jiným službám, které ulehčují hendikepovaným občanům každodenní život.  V tuto chvíli je osazeno senzory 11 vytipovaných parkovacích míst pro držitele průkazky ZTP.

Uživatel si stáhne aplikaci ParkTime, která je volně ke stažení pro mobilní platformy android a iOS. Řidič se tedy může v této aplikaci zaregistrovat, získat tak informace o obsazenosti vyhrazených parkovacích stání a nechat se na ně případně navigovat. Registraci jako takovou uvidí pracovníci úřadu, kteří budou mít možnost v případě zadání neexistující nebo falešné ZTP karty registraci zablokovat.

Městská policie nad systémem dohlíží prostřednictvím aplikace ParkCtrl, ve které jsou díky notifikacím informováni o zaparkování na daném místě a případně upozorněni na oprávněnost či neoprávněnost stání vozidla.

Další fází projektu je implementace této aplikace do mobilní aplikace města „Poděbrady v mobilu“, kde je komplexně řešena doprava a parkováni ve městě.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.