Ministerstvo vnitra zve na konferenci a vernisáž panelové výstavy map „100 let proměn hranic našich regionů“, kterou pořádá v rámci oslav Společné století ke 100. výročí založení Československa. Odborná konference, jejímž hlavním tématem je historický i současný vývoj územně správního členění státu, proběhne dne 17. října 2018 v dopoledních hodinách v sále zastupitelů hlavního města Prahy v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy (Nová radnice), Mariánské náměstí 2, Praha 1. Odpoledne na konferenci naváže vernisáž stejnojmenné panelové výstavy map, která se bude konat v Křižovnické chodbě Národní knihovny ČR v prostorách Klementina, Mariánské náměstí 5, Praha 1.

Na obě akce je možné se registrovat přes elektronický formulář na adrese https://www.survio.com/survey/d/100letregionu

Více informací na: http://www.mvcr.cz/clanek/100-let-promen-hranic-nasich-regionu.aspx